I dag undersøger Forsvarets Forskningsinstitut store naturkatastrofer med henblik på at identificere de mest holdbare løsninger på naturskader. Gennem forskellige forskningsprojekter forsøger forsvaret at finde metoder til at takle miljøødelæggelse, misbrug af naturressourcer og andre negative konsekvenser af naturkatastrofer.

Gennem systematiske observationer og forskning er forsvarets forskere i stand til at bedømme, hvilke former for forebyggelsesstrategier der bedst kan reducere skaderne og begrænse konsekvenserne af alvorlige vejrforhold og miljøkatastrofer. Forskningamerne fra forsvarstyrelser ser efter de seneste viden om miljøfaktorer, der sættes i spil som et resultat af menneskelig aktivitet og forsøger samtidig at finde miljømæssigt bæredygtige løsninger på problemerne.

Forsvaret indsamler systematisk data om alle områder, samarbejder med andre nationer, der kan hjælpe med nødhjælpsarbejde, og har i øjeblikket en række fokusområder såsom klimaforandringer og seismiske begivenheder. I det hele taget arbejder organisatorne imod at skabe og styrke viden om eksisterende risici for store katastrofer, ligesom de formidler information sikkert og effektivt til alle involverede myndigheder.

Uanset Forsvarets anstrengelser er det dog vigtigt at huske, at vi alle har en rolle at spille i bestræbelserne på at reducere den negative indvirkning af naturkatastrofer, selvom det ikke altid er lige let. Det kræver et ændret syn på måden, vi producerer og forbruger varer på, og det er kun gennem udviklingen af miljøvenlige teknologier og fleksibilitet fra virksomheder, organisationer og regeringer, at vi kan begrænse virkningerne af store naturkatastrofer.

Forsvarets forskningstjeneste (FFT) har fået et stort ansvar gennem orkanen, oversvømmelsen og de store jordskælvene. De står over for en enorm udfordring med at håndtere de enorme ødelæggelser, som naturkatastrofer bringer. Derfor er der brug for et stort fokus på FFTs særlige bestræbelser ift. at klare den store naturkatastrofe.

FFT har iværksat flere forskellige initiativer til at hjælpe de skadede samfund og beboere. Det omfatter blandt andet udvikling af fleksible løsninger til hurtig og effektiv indsats, kommunikationsplatforme, rådgivning om forebyggelse af skader og genopbygning, samt koordinering af humanitære responders. FFt har arbejdet sammen med andre organisationer for at identificere behovene hos ofrene for katastroferne og yde koordineret assistance.

Forsvarets forskerteam består af højt specialiserede mennesker med viden om ekstreme miljøtilstande. De er i stand til hurtigt at udvikle løsninger, der kan afhjælpe de vanskeligste situationer. FFT har udstedt vejledninger til beboere og lokale embedsmænd ifm. økonomisk bistand og genopbygning efter jordskælv, oversvømmelser og landsbetydende storme.

FFT arbejder tæt sammen med ambitionen om at vise oprigtig omsorg og humanitet overfor alle berørte i forbindelse med naturkatastroferne. De har identificeret det presserende behov for at håndtere komplicerede naturkatastrofer på en effektiv måde, så ingen er uden reel viden eller opmærksomhed fra fagfolk i disse ret vanskelige tider.

Alt dette kommer til syne, når vi ser på FFTS bestræbelser på at klare den store naturkatastrofe, men der er stadig meget arbejde foran dem. Det er kritisk vigtigt, at Forsvarets Forsknings-Team er aktive i hvert skridt af indsatsen til gavn for ofrene, mens de arbejder sammen med lokale myndigheder og internationale partnere – herunder NGO’er – for at fremme humaniteten.